KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL GĘSINY W PRZYSIEKU 11-12 LISTOPADA 2017 R. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWCYREGULAMIN

Organizator akcji:

Województwo kujawsko-pomorskie

"Najlepsza gęsina na... św. Mikołaja"

Dnia 6 grudnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się panel popularno-naukowy "Najlepsza gęsina na... św. Mikołaja". W auli Collegium Humanisticum zgromadziło się ponad sto osób, które wysłuchały trzech prezentacji: Prof. Daniela Makowieckiego z Instytutu Archeologii UMK, Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego, Prof. Jarosława Dumanowskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego oraz Tomasza Weltera z restauracji Weranda w Bydgoszczy. Oczyzwistym zkaończeniem panelu była degustacja potraw z gęsiny. Wydarzenie to było ostatnim akordem tegorocznej akcji "Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina".

Akcja „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”

organizowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Organizator akcji Województwo Kujawsko-Pomorskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi