Język:
TRANSMISJA ONLINE
KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL GĘSINY
11 i 12 listopada od godz. 11:00
Czas na gęsinę Strona
internetowa
akcji

REGULAMIN KONKURSU DLA PROFESJONALISTÓW: „SFILMUJ SWÓJ PRZEPIS”

 1. Konkurs „Sfilmuj swój przepis” odbywa się w ramach akcji promocyjnej „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”.
 2. Celem konkursu jest propagowanie powrotu gęsiny do polskiej kuchni i na polskie stoły i upowszechnianie ciekawych przepisów na potrawy z gęsiny.
 3. Organizatorem konkursu jest SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j., Wykonawca zamówienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Konkurs adresowany jest do czynnych zawodowo kucharzy.
 5. Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna mieć ukończone 18 lat.
 6. Uczestnicy konkursu – wykorzystując swój własny przepis – realizują  przygotowanie potrawy z gęsiny w formie nagrania filmowego.
 7. Nagranie musi przedstawiać zestawienie produktów i przypraw do wykonania potrawy (wraz z określeniem wagi i ilości), kolejne fazy jej przygotowania oraz efekt finalny, czyli danie gotowe do podania na stół.
 8. Nagranie może być wykonane w dowolnej technice i formacie filmowym, nie ocenia się jakości filmowej nagrania.
 9. Zapisowi filmowemu powinien towarzyszyć słowny komentarz, dotyczący wykonywanych czynności.
 10. Plik filmowy, przedstawiający przygotowanie jednej potrawy z jednego przepisu, nie może być dłuższy niż 10 minut.
 11. Konkurs trwa od 14 października do 30 listopada 2013.
 12. Konkursowe pliki filmowe należy przesyłać pocztą tradycyjną na nośniach pamięci na adres: SOS MUSIC, ul. Jagiellońska 20/1, 87-100 Toruń, z dopiskiem: Konkurs "Sfilmuj swój przepis" lub drogą elektroniczną na adres kontakt@czasnagesine.pl podając link do filmu na jednym z  dwóch serwisów: Youtube lub Vimeo. Przesłanie plików lub linków jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie nagrań przez organizatora konkursu na stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych.
 13. Nadesłane przepisy oceniać będzie komisja złożona z kucharzy profesjonalistów oraz organizatora akcji.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas finału konkursu „Złote półgęski”, zaplanowanego na połowę grudnia 2013 roku.
 15. Główną nagrodą w konkursie jest sfinansowanie wyjazdu (pokrycie kosztów transportu, trzech noclegów, całodziennego wyżywienia) do Tours, we Francji, miasta związanego ze św. Marcinem i gęsiną, w terminie uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą i organizatorem konkursu.
 16. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.
 17. W sprawach spornych decydujący głos ma organizator konkursu.

 

Akcja „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” organizowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Akcja „Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina” to okazja do poznania niezwykłego, tradycyjnie przyrządzonego mięsa, które rozsławiło Kujawy i Pomorze oraz stało się kulinarnym przebojem narodowego święta niepodległości.

Powodów, dla których to właśnie gęsina wyrosła na kulinarny symbol Kujawsko-Pomorskiego jest wiele. Nasz region słynie z najlepszych, pod względem smaku i właściwości odżywczych, gatunków gęsi w Polsce.