KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL GĘSINY W PRZYSIEKU 11-12 LISTOPADA 2017 R. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWCYREGULAMIN

Organizator akcji:

Województwo kujawsko-pomorskie

Wyboru kategorii obiektów oraz samych obiektów, umieszczonych na mapie, dokonano na podstawie listy produktów tradycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, publikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyników konkursów: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i „Agro Wczasy”, współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną oraz Departamentem Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Akcja „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”

organizowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Organizator akcji Województwo Kujawsko-Pomorskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi