KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL GĘSINY W PRZYSIEKU 11-12 LISTOPADA 2017 R. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWCYREGULAMIN

Organizator akcji:

Województwo kujawsko-pomorskie

Kalendarium akcji promocyjnej Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina 2016

26 - 27 października: inauguracja Akcji, Konferencja na 25-lecie Krajowej Rady Drobiarstwa I.G. w Toruniu
W tym roku Krajowa Rada Drobiarstwa, izba gospodarcza zrzeszająca firmy drobiarskie, obchodzi swoje 25-lecie działalności. KRD przyjęła nasze zaproszenie, aby zorganizować uroczystą konferencję, poświęconą polskiemu drobiarstwu, w Toruniu oraz podczas niej uroczyście zainaugurować – z udziałem Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - tegoroczną akcję „Kujawsko-pomorska Gęsina na św. Marcina”. Jest to jednocześnie docenienie lat wspólnych akcji promujących powrót gęsiny na polskie stoły. Zobacz relację >>

28 października: Kolacja dla tour operatorów i dziennikarzy z Niemiec
Pod koniec października na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej przyjeżdżają do Polskie tour operatorzy oraz dziennikarze z Niemiec. Dzięki naszemu zaproszeniu pojawią się również w Toruniu, gdzie podejmiemy ich kolacją gęsinową. Akurat Niemców nie trzeba zachęcać do kosztowania polskiej gęsiny, gdyż ponad 90% polskie gęsiny jest eksportowana do Niemiec. Jest to jednak szansa, aby zachęcić tych, którzy promują turystykę do Polski w Niemczech, do promowania Kujawsko-Pomorskiego nie tylko jako regionu atrakcyjnego ze względu na warunki przyrodnicze, architektoniczne i kulturę, ale również jako centrum polskiej gęsiny, gdzie można skosztować świetnej polskiej gęsiny. Zobacz relację >>

1 listopada – 6 grudnia: Czas na gęsinę - akcja dla restauracji
Od początku promocja gęsiny ma na celu między innymi zachęcanie restauracji do sezonowego serwowania gęsiny. Inny cel to zachęcanie gości restauracji i smakoszy do posmakowania gęsiny w restauracjach naszego regionu oraz całego kraju, a przez to do tworzenia kulinarnych szlaków, które prowadzą do naszego regionu. W 2015 roku ilość restauracji biorących udział w naszej akcji przekroczyła 200. Kontynuujemy zapoczątkowany w ubiegłym roku roku element w naszej akcji „Czas na gęsinę”, którym jest zbieranie i publikowanie opinii o serwowanych przez restauracje daniach. Zachętą do formułowania i publikowania opinii będzie konkurs dla tych, którzy zechcą takimi opiniami się podzielić. Wszystkie one będą publikowane na stronie www.czasnagesine.pl w dziale poświęconym tej akcji.

5 listopada: promocja na konferencji w Paryżu
Konferencja „Table et diplomatie à l'échelle du monde” (Kuchnia i dyplomacja na świecie), to ważne wydarzenie naukowe, kulturalne i w pewnej mierze nawet polityczne, przygotowywane od kilku lat przez naukowców, francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz środowiska gastronomiczne. Konferencja poświęcona jest roli kuchni w dyplomacji oraz funkcji posiłków dyplomatycznych jako sposobu prowadzenia polityki, jak i promocji narodowych kuchni, produktów żywieniowych oraz całych krajów i regionów w perspektywie historycznej i kulturowej. Na zakończenie całej serii spotkań i konferencji będzie miał miejsce dzień polski konferencji.  Przewidziane są w tym czasie dwa wystąpienia naukowców polskich oraz prezentacja polskiej kuchni podczas posiłku serwowanego przez organizatora tej sesji, Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Gęsina z Kujaw i Pomorza stanowić będzie ważną część posiłku i najważniejszą, spójną prezentację polskich tradycji żywieniowych, a jej walory, aspekt historii i tradycji oraz związek z tak ważną dla Francuzów postacią św. Marcina, biskupa Tours, przedstawi prof. Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK w Toruniu.

10 listopada: Uroczysty Obiad Marszałka z Okazji Narodowego Święta Niepodległości
Doroczny obiad wydawany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości jest okazją do podziękowania osobom zasłużonym dla niepodległościowych tradycji regionu i Ojczyzny. Menu obiadu opiera się tradycyjnie już na gęsinie, ale wykorzystuje również bogactwo i różnorodność innych produktów z naszego regionu. Ten uroczysty obiad odbywa się w przeddzień 11 listopada i łączy tradycje obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości z tradycjami świętomarcińskimi.

11 listopada: Gęsinowy Show w Rypinie
Województwo Kujawsko-Pomorskie jest wiodącym regionem w zakresie dbałości o tradycje hodowli gęsi. Oprócz ośrodka w Kołudzie Wielkiej, z którego pochodzi gęś biała kołudzka, możemy poszczycić się inicjatywą renesansu hodowli gęsi rypińskiej. Inicjatywa chowu i hodowli gęsi rypińskiej została nagrodzona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach V edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z Pozarządówki”.
Rypin od kilku lat aktywnie uczestniczy w programie promowania kujawsko-pomorskiej gęsiny. Także w tym roku, 11 listopada, odbędzie się w Rypińskim Centrum Sportu impreza pod nazwą „Gęsiowy Show” z gęsią rypińską w roli głównej.
Atrakcyjny i bogaty program tej imprezy zgromadzi wielu wykonawców oraz liczną publiczność. W programie przewidziano:

 • Występy artystyczne
 • Konkursy dla dzieci i dorosłych
 • Konkurs na najlepszą potrawę z gęsi rypińskiej
 • Warsztaty z gęsią w tle
 • Warsztaty rzeźbiarskie - lepienie z gliny
 • Warsztaty graficzne - linoryt, odciskanie linorytu
 • Warsztaty artystyczne - rysunek i malarstwo
 • Malowanie twarzy
 • Degustacje potraw z gęsiny
 • Akcent patriotyczny - montaż słowno – muzyczny
 • Kiermasz stowarzyszeń kulturalnych z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

11-12 listopada: Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny, odbywający się od kilku lat w Przysieku, stał się największym w Polsce kiermaszem gęsich tuszek i produktów z gęsiny. Dzięki aspektom promocyjnym, edukacyjnym i rekreacyjnym, jest atrakcyjną imprezą, którą odwiedza w ciągu dwóch dni kilkanaście tysięcy osób. Jest wizytówką naszej akcji i promocyjną „lokomotywą” zarówno dla idei przywracania tradycji spożywania gęsiny oraz dla promocji samego województwa. W Przysieku w sposób naturalny łączą się tradycje świętomarcińskie oraz świętowanie Narodowego Święta Niepodległości, na co szczególny nacisk chcemy położyć w pierwszym dniu Festiwalu, 11 listopada. Wspólne, radosne świętowanie to najlepszy sposób na budowanie więzi rodzinnych, regionalnych i narodowych oraz promowania idei patriotycznych.
Festiwal łączący kiermasz z cyklem szkoleń i prezentacji okazał się najbardziej atrakcyjną formą kujawsko-pomorskiego promowania gęsiny. Dodatkowa możliwość zaopatrzenia się w tuszki gęsie oraz produkty z gęsiny wraz z okazją do zgłębienia tajników kuchni i zdobycia wielu informacji z zakresu zdrowego żywienia to na pewno dobry powód, aby przyjechać do Przysieka.

11-12 listopada: Konkurs „Złote Półgęski”
„Złote Półgęski” to nagrody przyznawane pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszych polskich produktów z gęsiny i najciekawszych przepisów na potrawy z gęsiny. Są przyznawane od 2012 roku. W tym roku nagroda ta zostanie przyznana w jednej kategorii: „Najlepszy produkt z gęsiny – mały producent” i będzie adresowana do producentów i wystawców uczestniczących w tegorocznym Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku.
Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty podczas Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny, który odbywać się będzie w Przysieku w dniach 11 i 12 listopada 2016 roku.
Konkurs ten to zarówno okazja do zaprezentowania różnorodności smaków i tradycyjnych przepisów funkcjonujących w wielu gospodarstwach domowych, jak i zachęta do poznania walorów naszej regionalnej agroturystyki oraz odwiedzania naszego regionu.

11 listopada – 31 grudnia: akcja voucherowa
Vouchery do restauracji serwujących gęsinę stały się ważną i stałą częścią akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”. Vouchery o nominale 100,00 oraz 150,00 złotych można wykorzystać w wybranej przez siebie restauracji biorącej udział w akcji promocyjnej - informacje o restauracjach dostępne będą na stronie www.czasnagesinepl.

Vouchery Premium, o nominale 150 zł – dla krytyków, dziennikarzy i blogerów kulinarnych – to wprowadzona w 2015 roku kategoria, którą w tym roku chcemy kontynuować. Vouchery te są zachęta, aby napisać o kujawsko-pomorskiej gęsinie i w ten sposób włączyć się do promowania naszej akcji i regionu. Ważne jest to, że vouchery nie trafiają do odbiorców tylko w wyniku ślepego losowania, ale są najczęściej nagrodą za aktywny udział w akcji, część z nich jest dystrybuowana przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, część jest formą docenienia bezinteresownego zaangażowania uczestników akcji promującej kujawsko-pomorską gęsinę. Vouchery będą realizowana od 11 listopada do 31 grudnia 2016 r.

11 listopada – 6 grudnia – Konkurs Literacki

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do tych, do których trafi nasza okolicznościowa jednodniówka „GĘSIM PIÓREM”. Każdemu czytelnikowi naszej jednodniówki dajemy szansę napisania krótkiego, rymowanego, czterowierszowego peanu na część kujawsko-pomorskiej gęsiny. Regulamin konkursu będzie zamieszczony w jednodniówce. Zachętą do wzięcia udziału w tym poetyckim konkursie będą wspaniałe świąteczne nagrody:

 1. Złoty kosz świąteczny z gęsiną
 2. Srebrny kosz świąteczny z gęsiną
 3. Brązowy kosz świąteczny z gęsiną

Konkurs jest trochę z przymrużeniem oka, zachęcać będziemy do napisania humorystycznych wierszy. Wszystkie będziemy zamieszczać na naszej stronie czasnagesine.pl. Najlepsze wiersze zostaną nagrodzone wspaniałymi zestawami spożywczych produktów świątecznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 6 grudnia.

6 grudnia – konferencja Gęś na UMK – zakończenie tegorocznej akcji
Wraz z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego oraz Pracownią Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zorganizowany zostanie panel popularno-naukowy z udziałem historyków, etnologów i archeologów oraz kucharzy dla studentów różnych kierunków studiów. Celem panelu jest promocja kujawsko-pomorskiej gęsiny wśród studentów - dużej, mobilnej grupy młodych ludzi, pochodzących z różnych miejscowości i często pomijanych przy działaniach promocyjnych dotyczących tradycji świętomarcińskiej i w ogóle żywności tradycyjnej. Ze względów ekonomicznych, ale też z powodu akceptowanych wzorców konsumpcji i stylu życia, wśród studentów dominują wzorce związane z kulturą masową, często fast foodem lub dotyczące mód na kuchnie obce, egzotyczne czy różne ruchy żywieniowe.
Panel ma też zaprezentować studentom możliwości prowadzenia przez nich, w ramach realizowanych programów studiów, badań w różnych dziedzinach wiedzy związanych z wykorzystaniem ich dla promocji tradycji żywieniowych, dokumentacji produktów regionalnych i tradycyjnych, kreowania i analizowania oferty kuchni regionalnej jako części gospodarki, kultury i tożsamości. Podczas panelu zostaną przedstawione wyniki prac historyków, etnologów i archeologów z UMK nad tradycją świętomarcińską w Polsce i w regionie kujawsko-pomorskim, dotyczące historii spożycia gęsiny w regionie i możliwości wykorzystania tej wiedzy dla promocji gęsiny, rozszerzenia oferty gastronomicznej i jej spójności z tradycją i historią regionu. Panel będzie wydarzeniem z jednej strony popularno-naukowym, z drugiej – gastronomicznym, gdyż nie zabraknie na nim potraw i przekąsek z gęsiny, a swój praktyczny wkład wniosą kucharze.
Wydarzenie to będzie jednocześnie podsumowaniem naszej akcji w 2016 r.

Akcja „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”

organizowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Organizator akcji Województwo Kujawsko-Pomorskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi